Společnost pracovního lékařství
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně
předseda: prof. MUDr. Milan Tuček, CSc., e-mail: milan.tucek@lf1.cuni.cz
English English

Společnost pracovního lékařství ČLS JEP
Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK v Praze
Klinika pracovního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze
Státní zdravotní ústav v Praze
Klinika pracovního lékařství LF UP a FN v Olomouci

pořádají pod záštitou
děkana 1. LF UK Praha a hlavního hygienika ČR

XXXII. KONGRES PRACOVNÍHO LÉKAŘSTVÍ

s mezinárodní účastí, jehož součástí bude i
30. TEISINGERŮV DEN PRŮMYSLOVÉ TOXIKOLOGIE a
39. BENŮV DEN FYZIOLOGIE A PSYCHOFYZIOLOGIE PRÁCE
15.–16. 10. 2015, JIHLAVA, Hotel Gustav Mahler

po kongresu

Foto kongresFoto kongres

XXXII. kongres pracovnho lékařství s mezinárodní účastí proběhl ve dnech 15.–16. října 2015 v Jihlavě.
Kongres uspořádala Společnost pracovního lékařství ČLS JEP, Ústav hygieny a epidemiologie a Klinika pracovního lékařství 1.LF UK a VFN v Praze, Státní zdravotní ústav v Praze a Klinika pracovního lékařství LF UP a FN v Olomouci v hotelu Gustav Mahler pod záštitou děkana 1.LF UK a hlavního hygienika ČR. Kongres proběhl v příjemném prostředí bývalého kláštera. Jeho součástí byl i 30.Teisingerův den průmyslové toxikologie a 39. Benův den fyziologie a psychofyziologie práce. Účast předčila očekávání organizátorů (na 180 účastníků, ze zahraničí z U.S.A., Chorvatska, Rakouska, Maďarska a Slovenska), vysoký byl i počet přednášek (52) a plakátových sdělení (21). Tématicky zaujala sdělení v problematice škodlivosti nanočástic (doc. Bello, U.S.A., prof. Pelclová) , vztahu noční práce a rakoviny (prof. Schernhammer, U.S.A/Rakousko, dr.Volf ), pracovnělékařské péče o zaměstnance (prof. Mustajbegović, Chorvatsko), nemocí z povolání (doc. Bátora, Slovensko, as.dr.Fenclová), pracovních podmínek lékařů na zahraničních misích (as.dr.Vaněček), standardů pracovnělékařských vyšetření (doc.Tuček), fyziologie práce (lokální svalová zátěž, práce s břemeny a vztah k vertebrogenním onemocněním), expozice rizikovým faktorům pracovního prostředí (neuropsychická zátěž, kategorizace prací), toxikologie (organická rozpouštědla vč. metanolu, rtuť, pesticidy) i vakcinace na pracovních pobytech/cestách (as.dr.Slámová). Abstrakta a plné texty byly vydány na CD (ISBN). Kongres byl mimořádně zdařilým odborným i společenským počinem navazujícím na dlouhou tradici, v níž se střídá konání v Česku a na Slovensku (Martin 2014).

informace

Informace o kongresu najdete přehledně uspořádané v pozvánce (PDF). PŘIHLAŠOVÁNÍ najdete níže. Vyplňujte pečlivě všechny body, jinak nebude přihláška přijata a bude třeba údaje zadat znovu.

termíny

Závazná přihláška k aktivní účasti a k zaslání abstraktu nebo plného textu (v češtině, slovenštině nebo angličtině) do sborníku s ISBN a k platbě konferenčního poplatku:
do 20. 8. 2015 PRODLOUŽENO do 27. 8. 2015. Prosím respektujte instrukce k formátu příspěvku – viz. Pozvánka.

Závazná přihláška k pasivní účasti a platbě konferenčního poplatku:
do 15. 9. 2015

přihlašování

Přihlašování bylo ukončeno.

ubytování

Ubytování si účastníci kongresu rezervují a hradí individuálně. Při rezervaci ubytování uveďte, prosím, HESLO „Kongres pracovního lékařství“. Do 15. 9. 2015 budou níže uvedené hotely rezervovány k potřebám účastníků kongresu a to za zvýhodněné ceny. Po tomto termínu nebudou garantovány ceny ani rozsah ubytovací kapacity.

Seznam doporučených ubytovacích zařízení:

  • EA Business hotel Jihlavské Terasy: pěšky 7 minut, 1300-1600 Kč/pokoj, u hotelu je parkovací dům za zvýhodněnou cenu (50 Kč /auto/den) při platbě na recepci - na náklady ubytovaných hostů (zvýhodněnou cenu nelze uplatnit při platbě v parkovacím automatu v garážích).
  • Hotel Gustav Mahler Jihlava: místo kongresu, 1300-1600 Kč/pokoj, kapacita parkování omezena pro ubytované hosty (možno využít obě veřejná parkoviště v Křížové ulici).
  • Grandhotel Garni Jihlava: pěšky 3 minuty, 1000-3200 Kč/pokoj, kapacita parkování omezena dle rezervací. Možno využít veřejná parkoviště v Křížové ulici.
  • Hotel Milenium: pěšky 3 minuty, 800-1100 Kč/pokoj, možno využít veřejná parkoviště v Křížové ulici.
  • Hotel Villa Eden: pěšky 15 minut, 1000-1500 Kč/pokoj, parkoviště (17 míst) je součástí hotelu, parkování zdarma.
  • Penzion Atrium: pěšky 10 minut,1000-1300 Kč/pokoj, možno využít veřejná parkoviště v Křížové ulici.
  • Penzion U sv. Jakuba: pěšky 7 minut, 1000-1200 Kč/pokoj, parkoviště (asi 30 míst) je součástí penzionu (vjezd ze spodní části Masarykova náměstí) na náklady ubytovaných hostů.
 
© Společnost pracovního lékařství 2018
Náměty a připomínky směřujte k webmasterovi: Ladislav Pelcl