Společnost pracovního lékařství
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně
předseda: prof. MUDr. Milan Tuček, CSc., e-mail: milan.tucek@lf1.cuni.cz
English English

akce

Pro zobrazení detailů klikněte na konkrétní akci

Název akceDatum konáníMísto konání
Seminář KPL: Metodika a využití proteomické analýz, Podnik podporující zdraví – jak zlepšovat péči o zdraví zaměstnanců, Nová antikoagulancia v porovnání s klasickými, postupy při intoxikaci28. 2. 2018Klinika pracovního lékařství, Na Bojišti 1, posluchárna
Seminář ÚHE: Rezidua pesticidů v potravinovém řetězci14. 3. 2018Ústav hygieny a epidemiologie, Studničkova 7, posluchárna
Seminář KPL: Novinky v léčbě astmatu a CHOPN, Lipidoterapie, Novinky z kongresu APAMT Srí Lanka28. 3. 2018Klinika pracovního lékařství, Na Bojišti 1, posluchárna
Seminář ÚHE: Léčba závislosti na tabáku: Prevence psychiatrických onemocnění11. 4. 2018Ústav hygieny a epidemiologie, Studničkova 7, posluchárna
Konzultační den oddělení pro pracovní lékařství Centra hygieny práce a pracovního lékařství SZÚ19. 4. 2018SZÚ, posluchárna v budově č. 11
Seminář KPL: Nanočástice na pracovišti – co očekávat a jak pracovníky monitorovat? Profesionální nemoci v ČR v roce 2017? Muskuloskeletální onemocnění jako nemoc z povolání, srovnání zemí EU a ČR25. 4. 2018Klinika pracovního lékařství, Na Bojišti 1, posluchárna
Seminář ÚHE: Moderní kontaminanty v povrchových vodách16. 5. 2018Ústav hygieny a epidemiologie, Studničkova 7, posluchárna
Konzultační den oddělení hygieny práce Centra hygieny práce a pracovního lékařství SZÚ17. 5. 2018SZÚ, posluchárna v budově č. 11
Seminář KPL: Cizí stromy v naší zemi, Intoxikace metanolem – výsledky 5letého sledování, Léčivé přípravky a doplňky stravy z 3. zemí, 30. 5. 2018Klinika pracovního lékařství, Na Bojišti 1, posluchárna
33. Teisingerův den průmyslové toxikologie6. 6. 2018Lékařský dům, Praha
42. Benův den fyziologie práce13. 6. 2018Lékařský dům, Praha
Seminář KPL: Detekce alfa amanitinů metodou TLC, Určování jedovatých hub mikroskopickou technikou, Novinky z Kongresu EAPCCT 2018, Vyšetření, prováděná na KPL v rámci výzkumu faktorů ovlivn. ox. stres27. 6. 2018Klinika pracovního lékařství, Na Bojišti 1, posluchárna
Konzultační den oddělení pro hodnocení expozice chemickým látkám na pracovišti Centra HPPL SZÚ 20. 9. 2018SZÚ, posluchárna v budově č. 11
Den průmyslové neurologie10. 10. 2018Lékařský dům
Konzultační den Centra HPPL - oddělení chemické bezpečnosti15. 11. 2018SZÚ, posluchárna v budově 11
Konzultační den Centra HPPL - Podpora zdraví na pracovišti7. 12. 2018SZÚ, posluchárna v budově 11
Konzultační den Centra HPPL - Podpora zdraví na pracovišti7. 12. 2018SZÚ, posluchárna v budově 11
 
Poslední aktualizace: 25. 1. 2016 © Společnost pracovního lékařství
Náměty a připomínky směřujte k webmasterovi: Ladislav Pelcl