Společnost pracovního lékařství
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně
předseda: prof. MUDr. Milan Tuček, CSc., e-mail: milan.tucek@lf1.cuni.cz
English English

detaily akce

Název akce:XXXV. kongres pracovního lékařství
Datum konání:28. 10. 2021
Místo konání:Martin, Slovenská republika
Kontaktní osoba:Alena Košťaliková
Kontakt:tel.: +421434203817
e-mail: kostalikova@jfmed.uniba.sk
Popis akce:XXXV. kongres pracovního lékařství s mezinárodní účastí
a
XIII. Martinské dny pracovního lékařství a toxikologie

28.-29. 10. 2021 v hotelu Turiec, Martin

webové stránky akce

Zpět na seznam akcí

 
© Společnost pracovního lékařství 2018
Náměty a připomínky směřujte k webmasterovi: Ladislav Pelcl