Společnost pracovního lékařství
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně
předseda: prof. MUDr. Milan Tuček, CSc., e-mail: milan.tucek@lf1.cuni.cz
English English

detaily akce

Název akce:Seminář KPL: Jaká je epidemiologická situace u spalniček a pertusse. Jak vypadal rok 2019 v ČR z hlediska výskytu profesionálních onemocnění? Poškození CNS způsobené akutní intoxikací metanolem.
Datum konání:29. 4. 2020
Místo konání:Klinika pracovního lékařství, Na Bojišti 1, posluchárna
Kontaktní osoba:MUDr. Z. Fenclová, CSc.
Kontakt:tel. 224 964 526
zdenka.fenclova@lf1.cuni.cz
Popis akce:prim. MUDr. J. Lešovský: Jaká je aktuální epidemiologická situace u spalniček a pertusse. (30´)
MUDr. Z. Fenclová, CSc., doc. MUDr. P. Urban, CSc.: Jak vypadal rok 2019 v České republice z hlediska výskytu profesionálních onemocnění? (30´)
MUDr. K. Kotíková: Poškození CNS způsobené akutní intoxikací metanolem. (30´)

Hodnoceno 2 kredity.
Na seminář se lze přihlásit e-mailem či telefonicky na kontakt výše, účast je bezplatná. Seminář se koná od 13 hodin.

Zpět na seznam akcí

 
© Společnost pracovního lékařství 2018
Náměty a připomínky směřujte k webmasterovi: Ladislav Pelcl