Společnost pracovního lékařství
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně
předseda: prof. MUDr. Milan Tuček, CSc., e-mail: milan.tucek@lf1.cuni.cz
English English

detaily akce

Název akce:Seminář KPL: Aktuální situace a trendy v oblasti nelegální výroby a distribuce drog. Farmakovigilance a nežádoucí účinky léčiv v evidenci SÚKL. Intoxikace metforminem.
Datum konání:26. 2. 2020
Místo konání:Klinika pracovního lékařství, Na Bojišti 1, posluchárna
Kontaktní osoba:MUDr. Z. Fenclová, CSc.
Kontakt:tel. 224 964 526
zdenka.fenclova@lf1.cuni.cz
Popis akce:plk. Mgr. M. Hrachovec, MBA: Aktuální situace a trendy v oblasti nelegální výroby a distribuce drog. (45´)
MUDr. E Jirsová: Farmakovigilance a nežádoucí účinky léčiv v evidenci SÚKL. (30´)
Ing. V. Marešová, CSc., MUDr. I. Kurcová, CSc.: Intoxikace metforminem. (20´).

Hodnoceno 2 kredity.
Na seminář se lze přihlásit e-mailem či telefonicky na kontakt výše, účast je bezplatná. Seminář se koná od 13 hodin.

Zpět na seznam akcí

 
© Společnost pracovního lékařství 2018
Náměty a připomínky směřujte k webmasterovi: Ladislav Pelcl