Společnost pracovního lékařství
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně
předseda: prof. MUDr. Milan Tuček, CSc., e-mail: milan.tucek@lf1.cuni.cz
English English

detaily akce

Název akce:Seminář KPL: Astma detašovaného kněze. Zdravotní rizika v nelegálních laboratořích na výrobu metamfetaminu. Kontaktní alergie u dětí.
Datum konání:22. 1. 2020
Místo konání:Klinika pracovního lékařství, Na Bojišti 1, posluchárna
Kontaktní osoba:MUDr. Z. Fenclová, CSc.
Kontakt:tel. 224 964 526
zdenka.fenclova@lf1.cuni.cz
Popis akce:doc. MUDr. M. Teřl, Ph.D.: Astma detašovaného kněze. (20´)
kpt. Ing. T. Kratina: Zdravotní rizika v nelegálních laboratořích na výrobu metamfetaminu. (45´)
prim. MUDr. A. Machovcová, Ph.D., MBA: Kontaktní alergie u dětí. (25´)

Hodnoceno 2 kredity.
Na seminář se lze přihlásit e-mailem či telefonicky na kontakt výše, účast je bezplatná. Seminář se koná od 13 hodin.

Zpět na seznam akcí

 
© Společnost pracovního lékařství 2018
Náměty a připomínky směřujte k webmasterovi: Ladislav Pelcl