Společnost pracovního lékařství
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně
předseda: prof. MUDr. Milan Tuček, CSc., e-mail: milan.tucek@lf1.cuni.cz
English English

detaily akce

Název akce:Seminář KPL: Drogová scéna a legislativa. Překvapení v ordinaci lékaře PLS. Lékařský posudek o způsobilosti k práci.
Datum konání:18. 12. 2019
Místo konání:Klinika pracovního lékařství, Na Bojišti 1, posluchárna
Kontaktní osoba:MUDr. Z. Fenclová, CSc.
Kontakt:tel. 224 964 526
zdenka.fenclova@lf1.cuni.cz
Popis akce:pplk. Mgr. Hana TOŠNAROVÁ: Drogová scéna a legislativa. (30´)
MUDr. K. Pavlíčková: Překvapení v ordinaci lékaře PLS. (30´)
MUDr. K. Vlček: Lékařský posudek o způsobilosti k práci: Jak by to mělo vypadat z pohledu zákonodárce a jaká je reálná praxe v ordinaci pracovního lékaře. (30´)

Hodnoceno 2 kredity.
Na seminář se lze přihlásit e-mailem či telefonicky na kontakt výše, účast je bezplatná. Seminář se koná od 13 hodin.

Zpět na seznam akcí

 
© Společnost pracovního lékařství 2018
Náměty a připomínky směřujte k webmasterovi: Ladislav Pelcl