Společnost pracovního lékařství
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně
předseda: prof. MUDr. Milan Tuček, CSc., e-mail: milan.tucek@lf1.cuni.cz
English English

detaily akce

Název akce:Seminář KPL: Vagina a její zvládání. Hromadné otravy kontaminovanými potravinami a nápoji ve světě. Role oxidačního stresu u akutních otrav metanolem.
Datum konání:20. 11. 2019
Místo konání:Klinika pracovního lékařství, Na Bojišti 1, posluchárna
Kontaktní osoba:MUDr. Z. Fenclová, CSc.
Kontakt:tel. 224 964 526
zdenka.fenclova@lf1.cuni.cz
Popis akce:doc. PhDr. Dr. phil. L. Janáčková, CSc.: Vagina a její zvládání. (40´)
doc. MUDr. S. Zacharov, Ph.D., FEAPCCT: Hromadné otravy kontaminovanými potravinami a
nápoji ve světě. (25´)
MUDr. J. Hlušička: Role oxidačního stresu u akutních otrav metanolem. (25´)

Hodnoceno 2 kredity.
Na seminář se lze přihlásit e-mailem či telefonicky na kontakt výše, účast je bezplatná. Seminář se koná od 13 hodin.

Zpět na seznam akcí

 
© Společnost pracovního lékařství 2018
Náměty a připomínky směřujte k webmasterovi: Ladislav Pelcl