Společnost pracovního lékařství
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně
předseda: prof. MUDr. Milan Tuček, CSc., e-mail: milan.tucek@lf1.cuni.cz
English English

detaily akce

Název akce:Konzultační den oddělení pro pracovní lékařství Centra hygieny práce a pracovního lékařství SZÚ
Datum konání:19. 4. 2018
Místo konání:SZÚ, posluchárna v budově č. 11
Kontaktní osoba:MUDr. Zbyněk Bittner
Kontakt:Tf. 267 082 962
EM: zbynek.bittner@szu.cz
Popis akce:Novinky z oblasti pracovního lékařství, zpráva o nemocech z povolání hlášených v ČR v roce 2016

Zpět na seznam akcí

 
© Společnost pracovního lékařství 2018
Náměty a připomínky směřujte k webmasterovi: Ladislav Pelcl