Společnost pracovního lékařství
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně
předseda: prof. MUDr. Milan Tuček, CSc., e-mail: milan.tucek@lf1.cuni.cz
English English

detaily akce

Název akce:Seminář ÚHE: Rezidua pesticidů v potravinovém řetězci
Datum konání:14. 3. 2018
Místo konání:Ústav hygieny a epidemiologie, Studničkova 7, posluchárna
Kontaktní osoba:RNDr. Milena Bušová, CSc.
Kontakt:e-mail: milena.busova@lf1.cuni.cz
Popis akce:Doc. Ing. Luboš Babička, CSc.: Rezidua pesticidů v potravinovém řetězci.
Potravinářská komora ČR a člen expertní skupiny EFSA

Semináře jsou bezplatné, není třeba se předem registrovat. Za účast na semináři náleží zúčastněným lékařům dle předpisu ČLK 2 kredity.
Seminář se koná od 15 hodin.

Zpět na seznam akcí

 
© Společnost pracovního lékařství 2018
Náměty a připomínky směřujte k webmasterovi: Ladislav Pelcl