Společnost pracovního lékařství
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně
předseda: prof. MUDr. Milan Tuček, CSc., e-mail: milan.tucek@lf1.cuni.cz
English English

detaily akce

Název akce:Seminář KPL: Nanočástice na pracovišti – co očekávat a jak pracovníky monitorovat? Profesionální nemoci v ČR v roce 2017? Muskuloskeletální onemocnění jako nemoc z povolání, srovnání zemí EU a ČR
Datum konání:25. 4. 2018
Místo konání:Klinika pracovního lékařství, Na Bojišti 1, posluchárna
Kontaktní osoba:MUDr. Z. Fenclová, CSc.
Kontakt:tel. 224 964 526
zdenka.fenclova@lf1.cuni.cz
Popis akce:prof. MUDr. D. Pelclová, CSc. a kol.: Nanočástice na pracovišti – co můžeme očekávat a jak lze pracovníky monitorovat? (30´)
MUDr. Z. Fenclová, CSc., doc. MUDr. P. Urban, CSc.: Jaká byla situace s profesionálními nemocemi v České republice v roce 2017? (30´)
prim. MUDr. J. Lešovský: Muskuloskeletální onemocnění jako nemoc z povolání, srovnání zemí EU a ČR (30´)

Hodnoceno 2 kredity.
Na seminář se lze přihlásit e-mailem či telefonicky, účast je bezplatná. Seminář se koná od 13 hodin.

Zpět na seznam akcí

 
© Společnost pracovního lékařství 2018
Náměty a připomínky směřujte k webmasterovi: Ladislav Pelcl