Společnost pracovního lékařství
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně
předseda: prof. MUDr. Milan Tuček, CSc., e-mail: milan.tucek@lf1.cuni.cz
English English

detaily akce

Název akce:Seminář KPL: Osteoporóza. Novinky z 40. mezinárodního kongresu toxikologů EAPCCT, Tallinn. KPL VFN a genius loci…na Bojišti.
Datum konání:24. 6. 2020
Místo konání:Klinika pracovního lékařství, Na Bojišti 1, posluchárna
Kontaktní osoba:MUDr. Z. Fenclová, CSc.
Kontakt:tel. 224 964 526
zdenka.fenclova@lf1.cuni.cz
Popis akce:MUDr. D. Michalská, Ph.D.: Osteoporóza. (30´)
doc. MUDr. S. Zacharov, Ph.D., FEAPCCT, MUDr. L. Lischková, MUDr. J. Hlušička: Novinky z 40. mezinárodního kongresu toxikologů EAPCCT, Tallinn, Estonsko, 19–22.5. 2020. (40´)
prim. MUDr. J. Lešovský: KPL VFN a genius loci…na Bojišti. (20´)

Hodnoceno 2 kredity.
Na seminář se lze přihlásit e-mailem či telefonicky na kontakt výše, účast je bezplatná. Seminář se koná od 13 hodin.

Zpět na seznam akcí

 
© Společnost pracovního lékařství 2018
Náměty a připomínky směřujte k webmasterovi: Ladislav Pelcl