Společnost pracovního lékařství
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně
předseda: prof. MUDr. Milan Tuček, CSc., e-mail: milan.tucek@lf1.cuni.cz
English English

detaily akce

Název akce:Seminář KPL: Šumava, kůrovec a co s tím? Možnosti detekce nanočástic v biologickém materiálu u exponovaných pracovníků. Otravy houbami v kazuistikách TIS. Zajímavé kazuistiky z TIS
Datum konání:27. 5. 2020
Místo konání:Klinika pracovního lékařství, Na Bojišti 1, posluchárna
Kontaktní osoba:MUDr. Z. Fenclová, CSc.
Kontakt:tel. 224 964 526
zdenka.fenclova@lf1.cuni.cz
Popis akce:RNDr. V. Větvička: Šumava, kůrovec a co s tím? (30´)
MUDr. L. Lischková, MUDr. V. Kolesnikova: Možnosti detekce nanočástic v biologickém materiálu u exponovaných pracovníků – naše zkušenosti. (30´)
MUDr. H. Farná: Otravy houbami v kazuistikách TIS. (20´)
MUDr. M. Regenda: Zajímavé kazuistiky z Toxikologického informačního střediska. (10´)

Hodnoceno 2 kredity.
Na seminář se lze přihlásit e-mailem či telefonicky na kontakt výše, účast je bezplatná. Seminář se koná od 13 hodin.

Zpět na seznam akcí

 
© Společnost pracovního lékařství 2018
Náměty a připomínky směřujte k webmasterovi: Ladislav Pelcl