Společnost pracovního lékařství
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně
předseda: prof. MUDr. Milan Tuček, CSc., e-mail: milan.tucek@lf1.cuni.cz
English English

detaily akce

Název akce:Konzultační den "Hodnocení expozice chemickým látkám na pracovišti"
Datum konání:16. 9. 2019
Místo konání:SZÚ, Velká posluchárna v budově č. 11
Kontaktní osoba:RNDr. Jaroslav Mráz, CSc.
Kontakt:Tf. 267 082 667
EM: jaroslav.mraz@szu.cz
Popis akce:Novinky z oblasti hodnocení expozice chemickým látkám na pracovišti

Zpět na seznam akcí

 
© Společnost pracovního lékařství 2018
Náměty a připomínky směřujte k webmasterovi: Ladislav Pelcl