Společnost pracovního lékařství
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně
předseda: prof. MUDr. Milan Tuček, CSc., e-mail: milan.tucek@lf1.cuni.cz
English English

detaily akce

Název akce:Konzultační den Centra HPPL - Podpora zdraví na pracovišti
Datum konání:7. 12. 2018
Místo konání:SZÚ, posluchárna v budově 11
Kontaktní osoba:MUDr. Vladimíra Lipšová
Kontakt:Tf.: 267 082 731
EM: vladimira.lipsova@szu.cz
Popis akce:Novinky z problematiky podpory zdraví na pracovišti, soutěž Zdravý podnik

Zpět na seznam akcí

 
© Společnost pracovního lékařství 2018
Náměty a připomínky směřujte k webmasterovi: Ladislav Pelcl