Společnost pracovního lékařství
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně
předseda: prof. MUDr. Milan Tuček, CSc., e-mail: milan.tucek@lf1.cuni.cz
English English

detaily akce

Název akce:Konzultační den oddělení hygieny práce Centra hygieny práce a pracovního lékařství SZÚ
Datum konání:17. 5. 2018
Místo konání:SZÚ, posluchárna v budově č. 11
Kontaktní osoba:Ing. Zuzana Mathauserová
Kontakt:Tf. 267 082 687
EM: zuzana.mathauserova@szu.cz
Popis akce:Novinky z oblasti fyzikálních rizikových faktorů práce

Zpět na seznam akcí

 
© Společnost pracovního lékařství 2018
Náměty a připomínky směřujte k webmasterovi: Ladislav Pelcl