Společnost pracovního lékařství
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně
předseda: prof. MUDr. Milan Tuček, CSc., e-mail: milan.tucek@lf1.cuni.cz
English English

detaily akce

Název akce:Seminář KPL: Detekce alfa amanitinů metodou TLC, Určování jedovatých hub mikroskopickou technikou, Novinky z Kongresu EAPCCT 2018, Vyšetření, prováděná na KPL v rámci výzkumu faktorů ovlivn. ox. stres
Datum konání:27. 6. 2018
Místo konání:Klinika pracovního lékařství, Na Bojišti 1, posluchárna
Kontaktní osoba:MUDr. Z. Fenclová, CSc.
Kontakt:tel. 224 964 526
zdenka.fenclova@lf1.cuni.cz
Popis akce:MUDr. J. Hampl: Detekce alfa amanitinů metodou TLC (20)
Ing. E. Konečková: Určování jedovatých druhů hub mikroskopickou technikou (20´)
doc. MUDr. S. Zakharov, Ph.D.: Novinky z Kongresu EAPCCT 2018 v Bukurešti (30´)
Mgr. Š. Vlčková, CSc.: Vyšetření, prováděná na Klinice pracovního lékařství v rámci výzkumu faktorů, ovlivňujících oxidační stres (20´)

Hodnoceno 2 kredity.
Na seminář se lze přihlásit e-mailem či telefonicky, účast je bezplatná. Seminář se koná od 13 hodin.

Zpět na seznam akcí

 
© Společnost pracovního lékařství 2018
Náměty a připomínky směřujte k webmasterovi: Ladislav Pelcl