Společnost pracovního lékařství
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně
předseda: prof. MUDr. Milan Tuček, CSc., e-mail: milan.tucek@lf1.cuni.cz
English English

detaily akce

Název akce:Seminář KPL: Cizí stromy v naší zemi, Intoxikace metanolem – výsledky 5letého sledování, Léčivé přípravky a doplňky stravy z 3. zemí,
Datum konání:30. 5. 2018
Místo konání:Klinika pracovního lékařství, Na Bojišti 1, posluchárna
Kontaktní osoba:MUDr. Z. Fenclová, CSc.
Kontakt:tel. 224 964 526
zdenka.fenclova@lf1.cuni.cz
Popis akce:V. Větvička: Cizí stromy v naší zemi (45´)
doc. MUDr. S. Zacharov, Ph.D.: Intoxikace metanolem – výsledky 5letého sledování (25´)
PharmDr. Z. Kolpach: Léčivé přípravky a doplňky stravy z 3. zemí (20´)

Hodnoceno 2 kredity.
Na seminář se lze přihlásit e-mailem či telefonicky, účast je bezplatná. Seminář se koná od 13 hodin.

Zpět na seznam akcí

 
© Společnost pracovního lékařství 2018
Náměty a připomínky směřujte k webmasterovi: Ladislav Pelcl