Společnost pracovního lékařství
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně
předseda: prof. MUDr. Milan Tuček, CSc., e-mail: milan.tucek@lf1.cuni.cz
English English

detaily akce

Název akce:Seminář KPL: Metodika a využití proteomické analýz, Podnik podporující zdraví – jak zlepšovat péči o zdraví zaměstnanců, Nová antikoagulancia v porovnání s klasickými, postupy při intoxikaci
Datum konání:28. 2. 2018
Místo konání:Klinika pracovního lékařství, Na Bojišti 1, posluchárna
Kontaktní osoba:MUDr. Z. Fenclová, CSc.
Kontakt:tel. 224 964 526
zdenka.fenclova@lf1.cuni.cz
Popis akce:Mgr. K. Harant: Metodika a využití proteomické analýzy (40´)
MUDr. V. Lipšová: Podnik podporující zdraví – jak zlepšovat péči o zdraví zaměstnanců (30´)
PharmDr. L. Neuschlová: Nová antikoagulancia v porovnání s klasickými, diagnostický a léčebný postup při intoxikaci (20´)

Hodnoceno 2 kredity.
Na seminář se lze přihlásit e-mailem či telefonicky, účast je bezplatná. Seminář se koná od 13 hodin.

Zpět na seznam akcí

 
© Společnost pracovního lékařství 2018
Náměty a připomínky směřujte k webmasterovi: Ladislav Pelcl